Regulamin

Dla XForex, twoje finansowe bezpieczeństwo jest największą troską.

Platforma XForex spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa danych w sieci. Nasi eksperci od bezpieczeństwa zapewnienią bezpieczną wirtualną salę handlową. Ponieważ używamy zabezpieczenia serwers SSL, twoje dane osobowe są przechowywane w zaszyfrowanej formie. XForex zmienia rynek walutowy w bezpieczne środowisko handlowe, pozwalając inwestorom na handel z pewnością.

XForex jest niezawodną i ugruntowaną firmą handlową. Jesteśmy w pełni regulowaną firmą handlową w wielu krajach, z rygorystycznymi wymogami zgodności włącznie z tym jak radzić sobie z aktywami klientów, bezpieczeństwem funduszy klientów oraz sprawozdawczością finansową.

Mamy licencje w następujących Organizacjach Regulaminów Rynkowych:

  Xforex może dowolnie świadczyć swoje usługi na terenie Państw Członkowskich:

 • Financial Services Authority(FSA) w Zjednoczonym Królestwie.
 • Banque de France (Banque de France) w Francji.
 • Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) w Hiszpanii.
 • Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) we Włoszech.
 • Finanstilsynet ( Danii FSA) w Dani.
 • PFSA ( Polska Komisja Nadzoru Finansowego) w Polsce
 • Finansinspektionen (FI) w Szwecji.
 • Authority for Financial Markets (AFM) w Holandii.
 • Komisją Finansów i Ubezpieczeń (FSMA) w Belgi.
 • Finanzmarktes Liechtenstein (FMA) w Liechtenstein.
 • Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) w Luksemburgu.
 • Narodowym Bankiem Słowacji (NBS).
 • Komisą Papierów Wartościowych z Republiki Litewskiej (LSC).
 • Agencji Rynku Papierów Wartościowych (SMA)w Słowacji.
 • Komisji Nadzoru Finansowego (Finantsinspektsioon) w Estonii.
 • Komisji Nadzoru Finansowego (FSC)  w Bułgarii.
 • Czeskim Banku Narodowego (CNB) w Czechach.
 • Nadzorze Finansowym Finlandii (FIN-FSA).
 • Komisją portugalskiego Rynku Papierów Wartościowych (CMVM) w Portugalii.
 • Austrian Financial Market Authority (austriacki FMA) w Austrii.
 • Narodowy Bank Węgier (MNB).