Analiza rynku

Istnieją dwa rodzaje analizy wahań rynkowych: analiza fundamentalna oraz techniczna.

Analiza fundamentalna:

Analiza fundamentalna jest bardzo przydatna przy określaniu trendów w parze walutowej. Przewiduje ona długoterminowe trendy, poprzez skupienie się na długoterminowych czynnikach ekonomicznych wpływających na poszczególne kraje.

Na przykład: para EUR/USD
Jeśli dolar osłabnie, to kurs EUR/USD wzrośnie. Jeśli kurs USD wzrośnie, spowoduje to silny popyt zagraniczny, co z kolei obniży kurs EUR/USD. Jeśli przewidujesz, że gospodarka USA będzie słabnąć, przez co ucierpi wartość dolara, możesz kupić EUR i sprzedać USD. Jeśli przewidujesz wzrost popytu zagranicznego na amerykańskie instrumenty finansowe, na przykład papiery wartościowe, dzięki czemu wartość dolara wzrośnie,możesz sprzedać EUR i kupić USD, ponieważ można spodziewać się, że EUR straci na wartości w stosunku do USD.

Aby zobaczyć więcej przykładów analizy fundamentalnej, kliknij link: Kalendarz ekonomiczny.

Analiza Techniczna:

Podstawa analizy technicznej polega na znalezieniu trendów kiedy zaczynają się rozwijać, co pozwala inwestorowi śledzić je do momentu ich zakończenia. Rynek walutowy zwykle składa się z trendów i dlatego jest miejscem, gdzie analiza techniczna może okazać się skuteczna.
Analiza techniczna oferuje inwestorom wiele różnych sposobów na analizę informacji o rynku.

Aby zobaczyć więcej przykładów Analizy Technicznej kliknij link: Centrala handlowa. Przykłady wyświetlą się po zalogowaniu. Skieruj się do głównego paska i wybierz zakładkę Analiza techniczna umieszczoną w menu Narzędzia

JJeśli masz pytania co do analizy technicznej lubfundamentalnej, albo chcesz uzyskać więcej informacji o handlu na rynku Forex, skontaktuj się z XForex. już dziś i rozpocznij swoje handlowe działania na rynku Forex.