Weryfikacja Konta

Jeśli chcesz wysłać nam skan dokumentów, prosimy o zastosowanie następujących ustawień: 200 dpi, skali szarości (bez kolorów), format JPEG, rozdzielczość 24 bity.
Dokumenty mogą być sfotografowane telefonem i przesłane emailem.
Uwaga: limit dla jednej wiadomości email to 10MB.
Prosimy wysłać email z dokumentami pod adres cs@xforex.com

Proszę przesłać następujące dokumenty:

Dokument tożsamości

Urzędowy dokument
tożsamości ze zdjęciem


Dokument tożsamości musi wyraźnie przedstawiać Twoje imię, nazwisko, datę urodzenia, numer seryjny oraz datę ważności. Preferowanymi dokumentami są paszport lub dowód osobisty. Imię i nazwisko na dokumencie musi zgadzać się z danymi podanym w formularzu rejestracyjnym..
Adres

Potwierdzenie miejsca zamieszkania


Adres na tym dokumencie musi zgadzać się z adresem podanym w formularzu rejestracyjnym. Adres może być potwierdzony za pomocą faktury (za prąd, telefon, wodę), wyciągu bankowego, umowy najmu lub kredytu hipotecznego. Akceptujemy tylko faktury z ostatnich 3 miesięcy. Upewnij się, że na dokumencie czy rachunku wyraźnie widoczne jest Twoje imię, nazwisko i adres oraz nazwa firmy czy instytucji, która go wystawiła.