Polityka Stop Loss

Take Profit

Zlecenie Take Profit wykonuje się, by ustawić punkt sprzedaży w chwili, gdy cena waluty zmienia się w dobrym dla inwestora kierunku. Jeśli przewidujesz że wartość waluty wzrośnie lub zejdzie do konkretnego poziomu, ale nie masz pewności co stanie się dalej, zlecenie Take Profit automatycznie zamknie handel, gdy waluta osiągnie wyznaczoną wartość.

Przykład:

Jeśli kupisz EUR za 1.3300 i przewidujesz że cena wzrośnie, możesz złożyć zlecenie Take Profit żeby sprzedać za 1.3350. Gdy cena rynkowa osiągnie 1.3350, Twoje zlecenie Take Profit zostanie wykonane a pozycja zostanie zamknięta.

Zlecenie Stop Loss

Zlecenie Stop Loss pozwala inwestorom na ustawienie punktu sprzedaży w przypadku nieudanej transakcji i na dostosowanie tej transakcji do zaistniałego potencjalnego ryzyka. Jest to swego rodzaju warstwa ochronna dla inwestora, dzięki której nie straci on więcej, niż może sobie na to pozwolić w przypadku tendencji spadkowej. *

Przykład:

Jeśli kupisz EUR za 1.3300 i spodziewasz się że cena spadnie, możesz ustawić zlecenie Stop Loss, żeby sprzedać za 1.3250. Gdy cena na rynku osiągnie 1.3250, Twoje zlecenie Stop Loss zostanie wykonane a pozycja zostanie zamknięta.

Zlecenie Limit

Zlecenie Limit używane jest, aby otworzyć pozycję (lub ekspozycję) sprzedając lub kupując walutę po cenie predefiniowanej. Inwestor składający zlecenie Limit chce kupić lub sprzedać po lepszej cenie niż kurs rynkowy.

Przykład:

Kurs EUR/USD wynosi 1.33. Jeśli inwestor chce kupić EUR/USD, gdy cena jest korzystniejsza dla kupującego, może on ustawić limit kupna EUR/USD za 1.32.

Zlecenie Stop Limit używane jest, aby otworzyć pozycję (lub ekspozycję) z zamiarem kupna lub sprzedaży waluty po cenie predefiniowanej. Inwestor składający zlecenie Stop Limit chce kupić lub sprzedać po gorszej cenie niż kurs rynkowy.

Przykład:

Kurs EUR/USD wynosi 1.33. Jeśli inwestor chce kupić EUR/USD gdy cena jest mniej korzystna dla kupującego, może on ustawić limit kupna EUR/USD za 1.34.

Zlecenie If Done

Zlecenie If Done używane jest, aby otworzyć zlecenie Limit lub Stop Limit, gdy rynek osiągnie konkretną pozycję i zostanie wykonana konkretna sprzedaż lub zakup. Jeśli to nastąpi, to zlecenie If Done określa przyszłe limity na wybrane przez Ciebie kursy walut.

Przykład:

Kurs rynkowy wynosi 1.3300. Inwestor składa zlecenie Limit na kupno, gdy rynek osiągnie wartość 1.3200. Zlecenie If Done może zostać ustawione tak, by złożyć zlecenie Stop Loss przy wartości 1.3100 i zlecenie Take Profit przy wartości 1.3300, jeżeli kupno EUR zostało dokonane przy wartości 1.3200.

*W przypadku silnych wahań kursów, zlecenie Stop Loss zostanie wykonane przy najlepszym możliwym dla inwestora kursie, przekraczającym limit Stop Loss. Może mieć to miejsce podczas godzin rynkowych lub w okresie, gdy rynek jest zamknięty dla danej waluty bądź towaru. W takich sytuacjach, zlecenie zostanie wprowadzone w życie przy najbliższym możliwym kursie rynkowym podczas wykonywania zlecenia. Zlecenie/Limit nie gwarantuje, że zlecenie zostanie wykonane przy tym kursie