Parametry handlu

Zmiany w handlu

Stale realizując misję ułatwiania nabywania przez graczy giełdowych coraz większego doświadczenia handlowego firma XForex niedawno rozszerzyła zakres swoich operacji o obrót indeksami giełdowymi i towarami w formie kontraktów CFD, a ostatnio również obrót akcjami i walutą wirtualną Bitcoin. Nasze warunki handlowe zostały odpowiednio zmodyfikowane o funkcje dotyczące dźwigni finansowej i marży, dostępne obecnie w relacji do instrument. Daje to graczom giełdowym ogromną przewagę w praktyce handlowej dzięki takim funkcjom, jak:
  • Nowe instrumenty
    Można teraz handlować z użyciem nowych instrumentów z dostępem do rynku akcji, futures, a nawet do wirtualnego rynku.
  • Zabezpiecznie
    Zabezpiecznie kont graczy wzrosło dzięki nowemu systemowi monitorowania przez nich własnych czynników ryzyka w odniesieniu do danego instrument, zapobiegając w ten sposób przed skalibrowaniem ich konta.
  • Lepsze zarządzanie ryzykiem:
    Obliczanie wielkości marży i depozytu zabezpieczającego w relacji do instrument o określonych, zindywidualizowanych parametrach sprawia, że obliczanie ryzyka, dokonywane dla poszczególnych pozycji, jest coraz bardziej dokładne i zabezpiecza transakcje na danym instrument, jak również stan całego konta.
Dźwignia finansowa

Dźwignia finansowa pozwala na handel kwotami znacznie wyższymi niż początkowa kwota inwestycji, co zwiększa potencjalny zwrotu z inwestycji. Chociaż możliwość wypracowania znacznych zysków przy użyciu dźwigni jest znaczna, dźwignia może także działać przeciwko tobie, jeśli rynek idzie w przeciwnym kierunku do swojej transakcji. Aby uniknąć takich sytuacji, gracze giełdowi zazwyczaj korzystają z funkcji zatrzymania strat (Stop Loss) i zrealizowania zysku (Take Profit). Jak dotąd oferowana dźwignia finansowa została przyporządkowana do całego posiadanego przez Ciebie kapitału.

Przykład

Kwota dokonanej przez Ciebie wpłaty: $1,000
Kapitał: $1,000
Oferowana dźwignia finansowa: 1:400
Wysokość zastosowanej przez Ciebie dźwigni finansowej: 1,000 x 400 = $400,000

Dźwignia według Instrument

Dźwignia na rynku akcji wydaje się być o wiele niższa niż na rynku Forex. W związku z tym, wchodząc na ten rynek, dźwignia będzie teraz oferowana według instrument. Oznacza to, że każda pozycja będzie wspierana dźwignią przypisaną do konkretnego instrument, pod którym można wybrać otwarcie pozycji.

Dostępne saldo

Stosując dźwignię według instrument mamy również możliwość uważnego monitorowania rzeczywistych wartości swoich transakcji. Za każdym razem po otwarciu pozycji, z dostępnego salda potrącana jest rzeczywista wartość inwestycji w tej pozycji [nie kwota wspierana dźwignią według dźwigni przypisanej do instrument]. Oznacza to, że można teraz zobaczyć pozostałe dostępne saldo swojego kapitału w czasie rzeczywistym i według wartości nielewarowanej (dostępne do obrotu).

Kapitał - zastosowano marżę

Przykład

Kwota dokonanej przez Ciebie wpłaty: $1,000
Dźwignia na Twitterze: 1:20
Otwierasz pozycję na Twitterze na kwotę: $5,000
Twoje dostępne saldo: $1,000 - [$5,000 : 20] = $750

Marża

Parametr "marża" pokazuje stosunek kapitału gracza do ekspozycji netto (suma wartości wszystkich otwartych pozycji przeliczona na walutę bazową rachunku). Gdy marża przekroczy dozwolony limit konto jest zagrożone kalibracją a wszystkie związane z nim pozycje lub niektóre transakcje zostaną automatycznie zamknięte. Z tego powodu marża gracza jest monitorowana w czasie rzeczywistym.

Kapitał 
--------------------x 100
Ekspozycja 

Przykład

Kwota dokonanej przez Ciebie wpłaty: $1,000
Otwierasz pozycję Twitter na kwotę: $5,000
Kapitał: $1,000
Twoje dostępne saldo: $750
Ekspozycja netto: $5,000
Marża: (1,000: 5,000) x 100 = 20%

Marża według Instrument

Przy wchodzeniu na rynek akcji z dźwignią przypisaną do instrument, zastosowana marża jest również oferowana według instrument. Każdy symbol otrzymuje teraz swoje ograniczenia marży zgodnie z czynnikiem ryzyka, który sobą reprezentuje i zastosowaną dźwignią finansową. Jest to dodatek do całkowitej marży przypisanej do konta [o której mowa powyżej], która nadal będzie działać jako wskaźnik stanu konta. Dla ułatwienia śledzenia marży według instrument, został wprowadzony system depozytów obowiązkowych dla monitorowania marż przypisanych do symboli.

Przykład

Marża na Google: 0.3%
Cena akcji: $1,228
Pozycja otwarta: 10 akcji Google
Depozyt obowiązkowy: 0.3% x 1,228 x 10 [Marża x Ekspozycja] = $36.8

System depozytów obowiązkowych

System depozytów obowiązkowych na utrzymanie marży jest to automatyczny ustawiony system chroniący inwestycje na koncie gracza i zapobiegający skalibrowaniu całego konta dzięki utrzymywaniu poziomu marży w relacji do poszczególnych symboli. Depozyt obowiązkowy wyświetla względną sumę wszystkich marż i jest on obliczany za każdym razem po otwarciu pozycji. Obserwując wartości swojego kapitału i depozytów obowiązkowych można monitorować odległość, jaka dzieli gracza od wezwania do uzupełnienia depozytu w celu utrzymania marży.

Przykład

Otwierasz pierwszą pozycjęGoogle - Twój depozyt obowiązkowy wyniesie $36.8 .
Następnie otwierasz dwie pozycje na Twitterze - Twój depozyt obowiązkowy na Twitterze wyniesie 123.4, ale nie będzie on widoczny na ekranie.
Na ekranie pojawi się wartość względnej sumy.

Depozyt obowiązkowy:        $160.2 = [123.4 +36.8]

Wezwanie do uzupełnienia depozytu

Gdy suma pozycji od konkretnego instrument w danym kierunku trendu rynkowego zrówna się z marginesem ryzyka dla danego instrument, wówczas pozycje z tego instrument będą automatycznie zamykane aż do przywrócenia wystarczającego marginesu. Pozycje zaczną zamykać się aż zostanie osiągnięta wystarczająca wielkość marży przypisanej do tego instrument, zwiększając w ten sposób ochronę innych pozycji jak i całkowitej marży na koncie. Czynność zamknięcia pozycji przypisanej do instrument określa się jako wezwanie do uzupełnienia depozytu w celu utrzymania marży.

Przykład

Depozyt obowiązkowy:        $160.2 = [123.4 +36.8]
Jeśli kapitał gracza jest mniejszy niż 160.2 , to Twoje pozycje na Google lub Twitterze zostaną zamknięte (zamknie się wtedy pozycja z największą stratą).

Kapitał

Bieżąca, rzeczywista kwota na rachunku obliczona za pomocą następującego wzoru: (Wpłaty na konto razem) minus (wypłaty z konta razem ) plus (zrealizowane saldo zysków i strat) plus (otwarte saldo zysków i strat) plus premia, wyrażone w podstawowej walucie konta.

Wpłaty – wypłaty + zamknięte saldo zysków i strat + otwarte saldo zysków i strat + premia bonusowa

Otwarte saldo zysków i strat

Otwarte saldo zysków i strat: Suma zysków i strat wszystkich otwartych pozycji (plus koszty odsetek) wyrażona w podstawowej walucie konta.

Ekspozycja netto

Ekspozycja netto: Suma wszystkich otwartych pozycji wyrażona w podstawowej walucie konta.

Oczekująca premia

Oczekująca premia: Wyświetla kwotę premii, która zostanie przeniesiona do kapitału pod warunkiem, że grach przekroczy wielkość „Punkty XPoints do osiągnięcia” w ustalonym terminie.

Punkty XPoints do osiągnięcia

Punkty XPoints do osiągnięcia: Przedstawia liczbę punktów XPoints, jaką musisz osiągnąć w określonym terminie, aby oczekująca premia została przeniesiona do kapitału.

Kody bonusowe

Kody bonusowe: Kody premiowe pozwalają doliczyć do rachunku gracza różne bonusy pieniężne.Aby zrealizować premię, należy wprowadzić odpowiedni kod wprowadzić odpowiedni kod podczas dokonywania wpłaty.Aby uzyskać dostęp do strony wpłat, zaloguj się do platformy WebTrader i kliknij kartę Wpłata.Na stronie Wpłata wpisz prawidłowy kod premiowy do odpowiedniego pola. Jeśli nie masz ważnego kodu premiowego, pozostaw to pole puste.