Proces wypłaty

Aby dokonać wypłaty kliknij zakładkę "Wypłać" widniejącą na górze strony po zalogowaniu, następnie kliknij "Ządanie wypłaty". Wypełnij dokładnie wszystkie pola, podając dane osobowe i szczegóły banku. Kliknij potwierdzam i wydrukuj stronę. Podpisz ręcznie i wyślij do withdrawals@xforex.com, abyśmy mogli przetworzyć Twoje żądanie.

Wypełnij cały formularz używając jedynie cyfr i liter alfabetu łacińskiego. Nie używaj znaków diakrytycznych, symboli lub oznaczeń walut. Do oznaczenia kwoty używaj tylko liczb całkowitych.

Jeśli Twój bank nie używa systemu swift/IBAN, możesz wypełnić to pole przepisując ponownie numer oddziału banku (tylko w przypadku jeśli Twój bank nie ma kodu swift, jednak większość banków korzysta z tego systemu). Zalecamy, by zapytać o szczegóły w swoim banku. Jeśli Twój bank nie posiada numeru oddziału, w odpowiednim polu należy wpisać cztery jedynki.

Wypłaty mogą zostać zrealizowane tylko wtedy, gdywszystkie dokumenty zostaną potwierdzone . Wypłaty nie mogą być zrealizowane jeśli w dokumentach, które nam wysłałeś są jakieś braki.

Wypłaty są dokonywane w takiej samej formie, w której dokonano wpłaty. Jeśli dokonywałeś wpłaty za pomocą karty kredytowej, kwota Twojej wpłaty zostanie zwrócona na tę kartę kredytową, a reszta zysków zostanie przelana na Twoje konto bankowe. Jeśli dokonałeś wpłaty przelewem bankowym, to zarówno kwota wpłaty jak i i zarobków zostanie wpłacona na to konto bankowe.

Zgodnie z prawami przeciwdziałania praniu pieniędzy, wszystkie wypłaty muszą być dokonane przy użyciu kart kredytowych i kont bankowych zarejestrowanych na te same dane, które podałeś przy zakładaniu konta handlowego.

Jak mogę otrzymać wypłatę używając karty kredytowej?
Aby dokonać wypłaty przy pomocy karty kredytowej, należy upewnić się, że:

  • Karta kredytowa, za pomocą której chcesz dokonać wypłaty to ta sama karta, którą dokonałeś wpłaty.
  • Wypłacana kwoata musi być niższa lub równa kwocie wpłaconej. Jakiekolwiek dodatkowe kwoty mogą zostać wypłacone tylko przelewem bankowym.
  • Złożyłeś wszystkie potrzebne dokumenty, włączając w to dodatkowe dokumenty i zostały one zweryfikowane

Jak mogę otrzymać wypłatę przelewem bankowym?
Aby wypłacić pieniądze przelewem bankowym, po prostu zaloguj się na swoje konto handlowe i kliknij "Żądanie wypłaty" na górnym pasku narzędzi w Twojej platformie i postępuj zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami. Po wypełnieniu wszystkich pól, podpisz i wyślij nam formularz postępując zgodnie z instrukcjami na wyświetlonym oknie. Aby sprawdzić status swojej wypłaty możesz kliknąć zakładkę "Wypłaty" na górze strony, a następnie "Status wypłaty".

Jeśli masz problemy z wypłatą, nasi operatorzy są dostępni 24 godziny na dobę w czasie sesji handlowych.

Dlaczego moja wypłata została odrzucona?
Może być wiele powodów dla których Twoja wypłata została odrzucona:

  • Być może Twoje dokumenty nie zostały jeszcze potwierdzone, albo czekamy na dodatkowe dokumenty.Upewnij się. że wszystkie potrzebne dokumenty zostały wysłane. Lista potrzebnych dokumentów jest dostępna pod podanym linkiem: Strona Weryfikacji.
  • Być może wysłany przez Ciebie formularz nie był podpisany. Podpisz formularz długopisem, elektroniczne podpisy nie są akceptowane.
  • Być może formularz nie został wypełniony do końca lub nie jest oryginalny.Wypełnij formularz w całości. Formularz musi zawierać też nasze logo.
  • Być może wysłany formularz jest nieaktualny. Upewnij się że data na formularzu jest zgodna z datą żądania wypłaty.

Upewnij się że wpisane w formularzu dane są prawdziwe, ponieważ nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za szelkie błędy.

Możesz skontaktować się z naszym zespołem operatorów 24 godziny na dobę, przez 5,5 dnia w tygodniu, aby sprawdzić status weryfikacji Twojego konta.